Al falìspa ‘l putagè, ‘ntant c’al prufüma, scauda e ‘n dà da disnè.
Jè numec an fò ‘ntla buschera e meraco l’è da sfross.
Varda fora, ‘na gran lüna la ghigna.
Ancö l’è ‘ndà parej e nen an ti n’auta manera.

Riccardo Crosa
30 gennaio 2013